Nyttige Links

Det er ikke vanskeligt at dyrke fuchsia, hvis man følger nogle ganske enkle regler. To grundbetingelser er vand og læ.

Lysforhold

De fleste fuchsier trives både i skygge og sol, hvis de sikres en dertil svarende vandforsyning.

Jord

Der er mange meninger om hvilken jordblanding, der er bedst egnet til fuchsia, men et står fast jorden skal være humusrig og luftførende, f. eks. Stenrøgel muld.
Næringsberiget spagnum er også ganske glimrende, blandet med almindelig havejord og evt. Leccasten.

Potter

Må ikke være for store. Det er bedre hyppigt at plante om, når rødderne fylder potten ud. Altankasser eller store baljer skal tilplantes med 5-7 planter.
Hængeskåle på 20 cm i diameter kan rumme 3 små planter.

Vanding

Foretages dagligt om sommeren, såfremt planterne er i potter. Fuchsia tager ingen skade af at blive tørre en gang imellem, men aldrig tørre ud. En overvanding kan i virkeligheden skade fuchsia endnu mere end en udtørring. Tidlig om morgenen eller sent om aftenen kan en overbrusning gøre underværker.

Gødskning

Når planterne har nået deres blivende potte og indtil slutningen af august gødes mindst en gang om ugen med ca. 3 gram almindelig vandopløseligt gødningsmiddel pr. liter vand. Endnu bedre er at gøde med ca.1 gram gødning pr. liter vand, hver gang man vander. Udstrøning af langtidsgødning er også en god mulighed.

Beskæring under opvækst

Unge planter øger antallet af skud og gør planten mere buskagtig ved beskæring.
Blomstringen bliver dog udskudt til ca. 6 uger efter knibningen.

Beskæring af hænge og buskplanter

Lige så snart der er dannet 3 bladpar, nippes det øverste af. Der begynder at skyde skudknopper i bladhjørnerne (sovende øjne). Udvikling af sideskud, der igen nippes efter 3 bladpar. Fuchsia blomster ved skudspidser.

Beskæring af opstammede planter

I modsætning til hænge og buskplanter skal man lade topskuddet sidde. Under opvækst skal kun de 3-4 øverste blad og sideskud samt topskud bevares. Herefter beskæres som ovenfor nævnt.

Beskæring af søjleplanter

I modsætning til opstammede planter bevares blad og sideskud hele vejen. Sideskud skæres tilbage efter 1-2 blade på sideskud.

Plantebeskyttelse

Bladlus og hvide fluer bekæmpes med almindelige kendte midler efter anvisningen på pakken.

Stiklinger

Fra marts til juni er det bedste tidspunkt at tage stiklinger af fuchsia, hvis man vil være sikker på at planten er stærk nok til at overvintre. Stiklinger skal være 6-8 cm lange. De skæres af med en skarp kniv under et bladpar. De to nederste bladpar fjernes. Stiklingerne kan sættes i vand til de har slået rødder eller straks stikkes i fugtig jord.

Overvintring

Fuchsia er træagtig og kan derfor leve i mange år. Når frosten melder sig flyttes planterne ind i et køligt, frostfri og mørk rum, en temperatur på 4-8 grader er ideelt. Beskæring om efteråret er at foretrække. Planterne skæres tilbage 10-15 cm fra stammen. Hvis roden er bleven for stor, kan der også beskæres i den. Sæt planten i en potte med ny jord med det samme. Ompotning om foråret kan beskadige nye rødder.
Det kan tilrådes at sprøjte planterne og specielt området ved jordoverfladen med Atamon eller lignende for at forhindre svamp. Planterne må ikke tørre ud, hvorfor de i løbet af vinteren skal have vand ca. en gang om måneden. Nedfaldne blade fjernes.
Planterne stilles ud, når det bliver varmere og lysere, man skal dog tage sig i agt for nattefrost.

God fornøjelse.